Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas ir mokėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

• Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka;
• Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo išmokėta išmoka gimusiam vaikui, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (418 Eur) vienkartinė išmoka.

Atnaujinimo data 2019-07-18
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

• Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621);
• Lietuvos Respublikos Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai (2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

• Asmens, turinčio teisę gauti paramą, tapatybę patvirtinantis dokumentas

• Vaiko gimimo įrašas;

• Pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, kai duomenų nėra LR Gyventojų registre;

• Kreipiantis dėl išmokos įvaikintam vaikui paskyrimo;

pateikiamas teismo sprendimas įvaikinti;

• Banko sąskaitos numeris.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
Administracinės paslaugos teikėjas

 Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Leonora Ivaškienė, 118 kabinetas, telefonas (8 349) 50032, el. paštas leonora.ivaskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Daiva Ūselienė, tel. 8 349 50142,
el. p. daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui priimamas ir išmoka išmokama per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

 Prašymo forma SP-3 (A)

 Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

 https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti