Vienkartinės pašalpos įsikurti skyrimas ir mokėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Vienkartinės pašalpos įsikurti skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenims, kuriems iki 18 metų buvo nustatyta globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) skiriama 75 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka įsikurti.
Vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti neskiriama, jei asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje, jei vaiko laikinoji globa (rūpyba) buvo nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikinio išvykimo iš Lietuvos Respublikos.
Vienkartinė išmoka būstui įsigyti gali būti panaudota būstui pirkti, susimokėti daliai paskolos būstui statyti ar pirkti, būsto nuomai, mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas, būstui remontuoti arba rekonstruoti, baldams, buitinei technikai, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti, studijų kainai padengti, žemės sklypui įsigyti, mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti. Išmoka skiriama, jeigu prašymą šią išmoką skirti asmuo pateikia iki jam sukako 25 metai.

Atnaujinimo data 2019-07-18
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621);
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai (2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentas apie globos nustatymą;
Teismo sprendimas dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas; 
Santuokos liudijimas, jeigu nepilnametis įregistravęs santuoką; 
Pažyma iš savivaldybės, kurioje pareiškėjas gyveno sulaukęs pilnametystės, apie tai, kad jam nebuvo skirta vienkartinė išmoka įsikurti.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
Mokinių / studentų registro – apie mokymosi faktą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Leonora Ivaškienė, 118 kabinetas, telefonas (8 349) 50032, el. paštas leonora.ivaskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Daiva Ūselienė, tel. 8 349 50142,
el. p. daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

• Sprendimas priimamas per 1 mėn. nuo visų dokumentų pateikimo dienos;
• Išmoka turi būti panaudota  per 24 mėn. nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos.

Prašymo išmokai gauti SP-3(B) forma

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

 https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti