„SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ PROJEKTŲ EKSPERTIZĖ“

 

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

 

Prekių pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aira Kaunietė, tel. +370 349 47 562, el. paštas aira.kauniete@jonava.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: „SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ PROJEKTŲ EKSPERTIZĖ"

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos paslaugos:

Jonavos rajono savivaldybės administracija perka susisiekimo komunikacijų statinių projektų ekspertizių parengimo paslaugas. Atliekant ekspertizę tiekėjas turi vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ". Preliminarus ekspertuojamų projektų kiekis 18 vnt.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): „Susisiekimo komunikacijų statinių projektų ekspertizė"

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: jungtinės veiklos partneriai UAB „Pastatų konstrukcijos" (144561299) ir UAB „Šiaulių hidroprojektas" (144084894).

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 6 279,90 Eur su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Tiekėjo pasiūlymas ir kvalifikacija atitiko konkurso sąlygų reikalavimus, pasiūlė mažiausią kainą.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -.

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-06-28.

 

_________