INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

 

ANTŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS

Darbų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Raminta Paplonskienė, tel. +370 349 53 805, el. paštas raminta.paplonskiene@jonava.lt, interneto adresas www.jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma): 188493

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Antžeminių konteinerių aikštelių įrengimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Preliminarūs perkamų darbų kiekiai:

Antžeminių konteinerių aikštelių įrengimas prie sodų ir garažų bendrijų – 30 vnt. Preliminarūs vienos aikštelės išmatavimai 8000 mm (±15%) x 2600 mm (±15%). Aikštelės turi būti įrengtos taip, kad jose būtų galima pastatyti po 3 varpo formos konteinerius (plastiko ir metalo (1x2,5m3); popieriaus (1x2,5m3); stiklo (1x1,8 m3) ir vieną cinkuotą mišrių komunalinių atliekų konteinerį (1x1,1 m3).

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Jonavos hidrotechnika"

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 37837,49 Eur su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: tiekėjo pasiūlymas ir kvalifikacija atitiko perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus, mažiausia kaina

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: -.

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-07-11