INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

 

Pašto ir kurjerio paslaugų pirkimas

(Darbai, paslaugos, prekės)

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Bendrojo skyriaus vedėjas Eugenijus Marciukas, tel. (8 349) 58740, eugenijus.marciukas@jonava.lt www.jonava.lt.

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma): _____________________

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Pašto ir kurjerio paslaugų pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pagal sutartinius pašto paslaugų tarifus.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): Paslauga.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai)

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): ___________________

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB „ Lietuvos paštas". 121215587

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 5725,98 Eur. be PVM      

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažos vertės pirkimas apklausa žodžiu. VP Taisyklių  51,71,110,137,137.1 punktai

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: ___________________