INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

 

JONAVOS MIESTO LAISVĖS G. (NUO JONINIŲ IKI BALTŲJŲ PLUKIŲ G.) IR PRAVAŽIUOJAMOJO KELIO TARP LAISVĖS G. NR. 28 IR 30 NAMŲ STATYBA

 

Darbų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Raminta Paplonskienė, tel. +370 349 53 805, el. paštas raminta.paplonskiene@jonava.lt, interneto adresas www.jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma): 188484

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Jonavos miesto Laisvės g. (nuo Joninių iki Baltųjų plukių g.) ir pravažiuojamojo kelio tarp Laisvės g. Nr. 28 ir 30 namų statyba

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Preliminarūs stambiausi Darbai ir jų kiekiai:

1) Gatvės ir nuovažų įrengimas – apie 1955 m2;

2) Kelkraščio įrengimas – apie 148 m3;

3) Kelio ženklų įrengimas – 11 vnt.;

4) Pralaidų įrengimas – 6 vnt.;

5) Kabelio apsauginės plokštės montavimas – 380 vnt;

6) OL protarpio sukabeliavimas (ESO dalis) – kompl.

7) Išpildomosios geodezinės kontrolinės nuotraukos (I ir II etapui po 1 egz.) – 2 vnt.;

8) Statinių kadastrinės bylos (I ir II etapui po 1 egz.) – 2 vnt.

9) Darbo projekto parengimas (I ir II etapui) - kompl.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Jonavos hidrotechnika"

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 84431,50 Eur su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: tiekėjo pasiūlymas atitiko perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus, mažiausia kaina

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: UAB „Krašto projektai ir partneriai", 2,95 proc.