INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

 

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Sandra Rusonienė, tel. (8 349) 47 562, el. paštas: sandra.rusoniene@jonava.lt

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Jonavos rajono viešųjų įstaigų auditoriaus arba audito įmonės parinkimas 2017 m., 2018 m., 2019 m., metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir veiklos ataskaitų auditų atlikimo paslauga

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šis pirkimas skaidomas į tris atskiras pirkimo objekto dalis (pasiūlymai gali būti teikiami vienai, dviems arba trims pirkimo objekto dalims):

I pirkimo objekto dalis – VšĮ Jonavos ligoninės 2017 m., 2018 m., 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir veiklos ataskaitų auditų atlikimo paslauga;

II pirkimo objekto dalis – VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 m., 2018 m., 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir veiklos ataskaitų auditų atlikimo paslauga;

III pirkimo objekto dalis – VšĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties 2017 m., 2018 m., 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir veiklos ataskaitų auditų atlikimo paslauga.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

 

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: atviras konkursas

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 13B-216 patvirtintų Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių 85 punktu: „Pirkimas supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso ar supaprastintų skelbiamų derybų būdu gali būti atliktas visais atvejais, tinkamai apie jį paskelbus".

 

IV. ŠIO SKELBIMO IŠSIUNTIMO DATA: 2017-06-23

 

_________