INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ

KULVOS SENIŪNIJOS KAIMO KELIŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMAS

 (darbai)

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija 188769070.

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava.

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, , telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Kulvos seniūnijos seniūno pavaduotoja Laura Navickienė, tel.  83 49 49 417, laura.navickiene@jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma): _____________________

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Kulvos seniūnijos kaimo kelių remonto darbų pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Kulvos seniūnijos kaimo kelių remonto darbų pirkimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): ______________________

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: :  UAB „Jonavos hidrotechnika", 256658230.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 9 794,48 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: ________________