JONAVOS MIESTO LAISVĖS G. (NUO JONINIŲ IKI BALTŲJŲ PLUKIŲ G.) IR PRAVAŽIUOJAMOJO KELIO TARP LAISVĖS G. NR. 28 IR 30 NAMŲ STATYBA

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

 

Darbų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Daiva Bradauskienė, tel. +370 349 53805, el. paštas daiva.bradauskiene@jonava.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Jonavos miesto Laisvės g. (nuo Joninių iki Baltųjų Plukių g.) ir pravažiuojamojo kelio tarp Laisvės g. Nr. 28 ir 30 namų  statyba

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Preliminarūs stambiausi Darbai ir jų kiekiai:

1) Gatvės ir nuovažų įrengimas – apie 1955 m2;

2) Kelkraščio įrengimas – apie 148 m3;

3) Kelio ženklų įrengimas – 11 vnt.;

4) Pralaidų įrengimas – 6 vnt.;

5) Kabelio apsauginės plokštės montavimas – 380 vnt;

6) OL protarpio sukabeliavimas (ESO dalis) – kompl.

7) Išpildomosios geodezinės kontrolinės nuotraukos (I ir II etapui po 1 egz.) – 2 vnt.;

8) Statinių kadastrinės bylos (I ir II etapui po 1 egz.) – 2 vnt.

9) Darbo projekto parengimas (I ir II etapui) - kompl.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Pirkimo būdas parinktas vadovaujantis galiojančių Jonavos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių 85 punktu: „Pirkimas supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso ar supaprastintų skelbiamų derybų būdu gali būti atliktas visais atvejais, tinkamai apie jį paskelbus".

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-06-14

 

_________